2008

Starpics 743 - Revolutionary Road
ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร Starpics ฉบับ 743
ปักษ์หลัง มกราคม 2552


     ตั้งแต่วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ขยายแฟรนไชส์ไปทั่วโลก สภาพเศรษฐกิจไม่ว่าจะประเทศไหนก็ปั่นป่วนซวนเซไปกับความผันผวน ดูได้จากราคาน้ำมันที่ในปีเดียวพุ่งทะลุสูงสุดในประวัติศาสตร์ แต่หลังจากนั้นก็ลด