MuallafSuddenly, Last Winter

     สารคดีทั้งสองเรื่องนี้ฉายครั้งแรกคราวงานเทศกาลหนังสั้นของมูลนิธิหนังไทยครั้งล่าสุด ก่อนที่ในบรรดาสารคดีทั้งหลาย สองเรื่องนี้ถูกเลือกมาเข้าโรงในเครือ APEX เพื่อเผยแพร่ในวงกว้างมากขึ้น แต่ก็น่าเสียดายที่ต้องลาโรงไปด้วยระยะฉายเพียงสองสัปดาห์ (ซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไร)

     มูอัลลัฟ (The Convert) เป็นสารคดีเกี่ยวกับสาวชาวพุทธชื่อจูน ที่ตัดสินใจแต่งงานกับเอก หนุ่มมุสลิมจังหวัดปัตตานี เธอต้องกลายเป็น "มูอัลลัฟ" เปลี่ยนไปเข้ารีตศาสนาอิสลาม ย้ายไปใช